Background Image

Nákup festivalové jízdenky

Festivalová jízdenka je platná od 15. 07. 2024 do 21. 07. 2024. Cena je 250 Kč včetně DPH.

Po provedení platby Vám na výše uvedený email bude zaslán QR kód, který předložte při vstupu na festival spolu se vstupenkou. Na základě tohoto kódu Vám bude na festivalový čip nahrána také festivalová jízdenka Dopravního podniku Ostrava.

QR kód zaslaný v e-mailu je jedinečný. Nikdy ho nekopírujte, nefoťte, ani nepřeposílejte. Dalším jeho šířením se vystavujete riziku jeho zneplatnění nebo zneužití třetí stranou, které může mít za následek neposkytnutí služby. Obdržený kód vždy uchovávejte v tajnosti.

Zaslat QR kód znovu